El valor final de l'import de la inversió es pot veure reduït gràcies a la implicació total i complerta per part dels promotors, a les diverses aportacions indirectes i als acords amb proveïdors i col·laboracions diverses que promourem, entre d'altres accions i per tant, és molt possible que s'esdevingui la situació de que finalment l'import d'inversió no serà tant alt com el projectat.

Per arribar a aquesta conclusió ens hem basat en els següents supòsits:

 

Costos de construcció

Els costos de les tasques d'edificació i dels materials de construcció s'han obtingut mitjançant els preus de referencia d'edificació de la base de dades del Banc BEDEC/ITeC, basant-nos en l'externalització complerta de la promoció i execució de l'obra.

- No hem inclòs els descomptes que obtindrem per comprar els materials de construcció directament a majoristes i grans magatzems de material.

- No hem inclòs els descomptes o material gratuït que obtindrem per els acords i col·laboracions amb els fabricants de materials i equipaments.

- No hem aplicat la reducció dels costos de la mà d'obra per a les tasques i accions que realitzarem directament els promotors i el nostre personal de confiança.

 

Altres conceptes

- Els costos dels equipaments s'han obtingut en base a preus PVP individuals o a pressupostos sense descompte per volum o ràpels.

- No hem inclòs els descomptes o material a cost 0 que obtindrem per els acords i col·laboracions amb els fabricants d'equipaments i electrodomèstics.

- Gran part del material informàtic serà aportat per els promotors del projecte.

- La majoria de costos de màrqueting i pàgina web, seran coberts per les tasques realitzades per els promotors del projecte.

- Les quotes d'associacions i gremis es veuran reduïdes o anul·lades per els convenis i acords que estem promovent amb aquestes entitats.

 

Estimem que la reducció que obtindrem de l'import de la inversió inicial, pot representar entorn a un 25-30% del total projectat.

Tanmateix, la possibilitat de no haver de requerir la disposició complerta de la inversió directament de manera inicial, ens permet considerar l'escenari de que si havent executat la major part de les tasques i construccions projectades es redueix l'import final necessari, la diferencia d'inversió envers aquesta reducció, no serà requerida, estalviant així la aportació d'aquest import corresponent.