La tipologia de les edificacions serà el més fidedigne possible a l'estil tradicional japonès, únicament ens veiem obligats a variar aquestes premisses degut a les diferents normatives de construcció i protecció, així com segons el codi tècnic d'edificació (CTE), en referencia als materials, aïllaments i tancaments a utilitzar.
 Bla bla bla.