Imatge corporativa

La imatge gràfica corporativa de Hakumi està composta per diferents particularitats, totes elles vinculades i amb un impacte especial, creant un punt d’unió i equilibri entre elles.

Isotip

El nostre isotip està format per varis elements clau:

- Lletra H. Està formada per dos barres verticals en color verd clar i per una barra horitzontal amb inclinació ascendent, superposada en color verd fosc.

- Flors ‘Sakura’. Representació de les flors dels cirerers japonesos, un dels símbols més reconeguts per la cultura japonesa. Simbolitzen la bellesa de la naturalesa i el renaixement de la vida com a un nou començament.

- Cercle ‘Ensō’. Prové de la representació gràfica del símbol de la cal·ligrafia japonesa corresponent amb la paraula Ensō (円相), estretament relacionat amb la cultura i filosofia Zen. El seu significat és “cercle” i simbolitza la il·luminació, la força, l'elegància, l'univers i el buit.

Sempre estarà superposat a un cercle vermell, el qual representa la bandera nacional japonesa.

Per la seva simbologia, és un dels recursos gràfics que més utilitzarem com a complement decoratiu i que identificarà a la nostra marca, degut a que transmet els nostres valors i principis.

Logotip

El logotip està compost per dos elements bàsics: el nom corporatiu i els apel·latius secundaris.

El nom corporatiu sempre estarà ubicat a la part superior de la imatge i serà representat amb una mida i proporció més gran que els apel·latius secundaris.

L'apel·latiu “ryokan – hotel”, s'ubicarà a la part inferior i s'alinearà a la dreta de la imatge.

La transcripció de caràcters japonesos que s'inclogui, sempre s'ubicarà sota de la paraula a la que facin referencia i s'alinearan a la part central de la paraula corresponent.