Previsions d'impacte

El respecte per la tradició històrica i la integració de l'ésser humà amb l'entorn natural són dos dels valors inherents més importants de la cultura japonesa. La nostra activitat econòmica, adopta com a propis aquests valors, convertint-los en premisses i traduint-ho directament en els nostres actes.

El projecte Hakumi permet considerar que con amb la seva projecció i execució, aportarà una multitud de valors i millores, impactant tant per a la zona directament afectada, com per al municipi en general i per a la pròpia societat.

 

Considerem com a aspectes clau, els següents:

 

Pot descarregar el document corresponent aquí: