Desenvolupament futur

Degut a la singularitat i possibilitats d'acceptació del projecte, ens permet considerar varies fases d'execució i evolució futura per a poder cobrir totes les necessitats dels clients, així com cobrir i crear nous nínxol de mercat a mig termini.

El projecte propi ‘Hakumi - Ryokan Hotel' es planteja com a fase A, en la que es disposarà solament l'ocupació d'una part dels terrenys, deixant lliure un gran espai annex, per a poder desenvolupar i construir activitats i equipaments privats externs a la pròpia activitat hotelera, essent aquests, de lliure accés a la gent i públic en general, i que es plantegen en una fase B.

D'aquesta manera, es proposen dues zones diferenciades tant en les fases d'execució, com en la tinença i propietat dels terrenys i la gestió de les activitats econòmiques que es produeixin.