Ocupació hotelera

Les pernoctacions a establiments hotelers van assolir la xifra de 343,1 milions en el conjunt de l’any 2019, amb un augment del 0,9% respecte a 2018.

Les pernoctacions de residents van augmentar un 2,6% i les de no residents un 0,1%.

Taxa de variació anual de pernoctacions. Sèrie anual

Font: Informe “Conjuntura Turística Hotelera (EOH/IPH/IRSH) – Any 2019” (INE)

La tassa de variació anual de pernoctacions a 2019 va ser 1,1 punts superior a la registrada al 2018, que va ser del -0,2%.

Del total de pernoctacions del 2019, el 57,4% es va concentrar entre els mesos de maig a setembre.

A l’any 2019 es va cobrir de mitjana el 60,2% de les places ofertes, amb un percentatge molt similar al de 2018. El grau d’ocupació per places en cap de setmana es va incrementar un 0,4% i es va situar en el 66,1%.

Grau d’ocupació mensual a 2019

Font: Informe “Conjuntura Turística Hotelera (EOH/IPH/IRSH) – Any 2019” (INE)

 

Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació. Catalunya. 2019

  Valor Variació
Viatgers 20.752,40 3,5%
Turisme domèstic 7.316,00 -0,2%
De Catalunya 4.380,40 1,2%
De la resta d'Espanya 2.935,60 -2,3%
Turisme estranger 13.436,40 5,7%
Pernoctacions 58.235,80 2,6%
Turisme domèstic 15.597,10 -0,7%
De Catalunya 8.546,00 -0,7%
De la resta d'Espanya 7.051,10 -0,8%
Turisme estranger 42.638,70 3,9%
Drau d'ocupació per habitacions: 69,1%  

Font: Idescat, a partir de l’Enquesta d’ocupació hotelera de l’INE

 

Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació per categories. Catalunya. 2019

  Total viatgers Total pernoctacions
Valor Valoració Grau d'ocupació Valor Variació
Total 20.752,40 3,5% 69,1% 58.235,80 2,6%
Cinc estrelles d’or 1.196,20 7,5% 65,5% 2.944,00 8,6%
Quatre estrelles d’or 9.755,20 5,6% 75,7% 27.666,50 3,8%
Tres estrelles d’or 6.118,70 0% 72,1% 18.680,60 -1,4%
Dues estrelles d’or 1.387,40 -5% 61% 3.460,80 -0,5%
Una estrella d’or 772,5 12,2% 54,6% 2.105,30 18,4%

Font: Idescat, a partir de l’Enquesta d’ocupació hotelera de l’INE

 

Percentatge del grau d'ocupació del total dels viatgers. Catalunya 1999-2019

Font: Idescat, a partir de l’Enquesta d’ocupació hotelera de l’INE