Consideracions i anàlisi previ

Com és altament conegut, en aquests moments el sector del turisme, així com la majoria dels sectors econòmics de la major part de totes les potencies mundials, no estan passant per el millor moment. Així com degut al clima d’incertesa i desconeixement que ha propiciat la pandèmia CoVID-19 des de la seva aparició, no existeixen unes bases ni referencies prèvies que puguin conformar una valoració estadística basada en el coneixement o experiència registrada, essent necessari una visió angular i panoràmica del sector i les seves alteracions.

Per aquest motiu i degut a la recuperació que s’està registrant al sector, però pendents de noves afectacions, decisions governamentals així com de possibles noves restriccions, hem decidit analitzar el sector i mercat segons els següents dos principis:

1. En aquestes consideracions prèvies hi inclourem els valors més remarcables del present exercici, per estar aquests més actualitzats en l’evolució del mercat, però els tractarem amb caràcter provisional fins a recuperar l’estabilitat en el sector del turisme.

2. Com a valoració més desenvolupada del comportament real del sector i territori, en els apartats següents a aquestes consideracions prèvies, analitzarem les dades anuals registrades fins a l’exercici previ a l’inici de la pandèmia, per tractar-se d’un exercici anual complert, amb valors i xifres de resultats reals i amb una visió més contrastada del mercat i garanties d’assoliment en marc d’estabilitat.