Rendibilitat del sector Hoteler

Catalunya, liderada per Barcelona, experimenta una millora dels seus resultats tot i que més modesta (+4,3%, amb un augment dels ingressos del +8,3%), si bé es comparen amb les dades de l’any 2018, un any marcat per les fortes caigudes derivades de la inestabilitat política. Confirmant els desfavorables efectes que qualsevol imatge de disturbis té sobre les reserves, així com la resiliència i capacitat de recuperació de les destinacions catalanes (tal i com varen posar fi, el RevPAR va pujar +7,6%).

La facturació mitja diària dels hotels per cada habitació ocupada (ADR) va ser de 91,0 € a l’any 2019. La mitja d’ingrés diari per habitació disponible (RevPAR), que està condicionat per l’ocupació registrada als establiments hotelers, va assolir els 61,2 € de mitjana.

Per categories, la mitjana d’ingressos per habitació va ser de 190,40€ per als hotels de cinc estrelles, de 97,60€ per als de quatre i de 74,60€ per als de tres estrelles.

Mitjana d’ingrés per habitació disponible segons categories, en euros

Font: Informe “Conjuntura Turística Hotelera (EOH/IPH/IRSH) – Any 2019” (INE)

 

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. Catalunya. 2019

  Valor (En €) % variació interanual
ADR RevPAR ADR RevPAR
Total 87,97 44,79 17,1 103,1
Per marques turístiques
Barcelona 98,90 58,40 33,4 269,2
Costa Brava 89,52 45,51 9,6 69,3
Costa Daurada 82,46 36,76 6,8 49,9
Costa Barcelona 77,53 37,60 13,6 83,1
Paisatges Barcelona 70,47 31,97 -4,3 18,7
Pirineus 74,99 23,52 8,3 3,4
Terres de Lleida 53,39 27,64 4,5 108,9
Terres de l’Ebre 73,90 37,48 10,3 25,7
Val d’Aran 62,61 24,73 9,6 25,3
Per categories
Cinc estrelles d’or 245,66 162,14 4,6 11,2
Quatre estrelles d’or 107,44 81,32 4,4 6,8
Tres estrelles d’or 79,22 56,47 2,7 3,1

Font: Idescat, a partir de l’Enquesta d’ocupació hotelera de l’INE

 

Facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers.
Catalunya i Espanya. 12/2014–12/2019

Font: Idescat, a partir de l’Enquesta d’ocupació hotelera de l’INE

Millora generalitzada de les vendes i resultats empresarials

L’evolució dels resultats en les destinacions urbanes que en l’ultima dècada lideren els resultats del sector turístic espanyol demostren la rellevància de la inversió en la millora del producte. Les ciutats on més s’ha incrementat els ingressos des del 2008 son les que han concentrat una millor inversió en la seva millora de l’oferta, amb Barcelona al capdavant.

Opinió empresarial a tancament 2019. Catalunya
Var interanual % esperat en resultats i vendes

Font: Enquesta de Clima Turístic Empresarial, Exceltur

 

Opinió empresarial a Catalunya. 4T/2019

Font: Enquesta de Confiança Turística Empresarial, Exceltur