Tipologia de les edificacions

Les edificacions seran el més fidedigne possible a l’estil tradicional japonès. Únicament ens veiem obligats a variar aquestes premisses degut a les diferents normatives de construcció i protecció, recollides en el CTE; en especial referencia als materials, aïllants i tancaments a utilitzar.

 

Edifici principal i d’allotjament estàndard

Aquests edificis estan distribuïts i dissenyats segons l’estil de construcció tradicional japonesa ‘Shoin-zukuri’, concretament sota la influencia ‘Sukiya-zukuri’.

 

Aquest estil està basat en el ‘Shinden-zukuri’ i ha servit com a inspiració per a moltes de les llars i espais de l’arquitectura domèstica japonesa tradicional.

El nom de Shoin prové de la paraula que significa estudi o lloc per a conferències i aquest estil d'arquitectura és sens dubte l’expressió que representa aquest acolliment.

Aquest estil va donar origen al primer genkan, un camí d'entrada on els hostes deixen les seves sabates.

 

Les cobertes correspondran a l’estil tradicional ‘Irimoya’.

Aquest estil està basat en la combinació dels dos estils principals de l’arquitectura japonesa tradicional: ‘Kirizuma’ i ‘Yosemune’. Aprofitant les avantatges dels dos estils, atorgant major estabilitat a l’estructura envers a les ratxes de vent i podent suportar fortes càrregues de neu.

Disposa de la part superior en dues aigües inclinades mitjançant un eix longitudinal i a la part inferior es disposa de semi-aigües transversals.

L’edifici principal serà aixecat en una única planta d’alçada on s’hi ubicarà tots els serveis principals.

L’edifici d’allotjament estàndard, serà annex al principal i estarà compost per dues plantes d’alçada, bessones de distribució interna, on s’hi ubicaran les 20 habitacions de categoria estàndard.

 

Suites

Els edificis d’aquest espai, estan distribuïts i dissenyats segons l’estil ‘Shinden-zukuri’ o ‘estil construït per a dormir’. Aquest estil de construcció es va utilitzar a partir de l’era Heian (anys 794 a 1185) i eren els edificis que la noblesa del Japó utilitzava per a viure-hi.

 

Aquestes estructures es disposen en forma d'U, envoltant un espai enjardinat des d’on la naturalesa flueix per totes les estances.

Compten amb un edifici principal, el Shinden i dos edificis laterals a l'esquerra i la dreta del Shinden i, de vegades, pot haver-hi un darrere.

Des dels laterals s’hi ubica un corredor de distribució fins a les estructures més petites i pavellons.

 

En aquests edificis es disposaran les cobertes segons l’estil ‘Kirizuma

Aquest estil és un dels més antics de l’arquitectura japonesa i està format per dos plans inclinats, paral·lels al vèrtex central longitudinal.

Les diverses cobertes de les estances es connectaran entre sí, mantenint les aigües de manera en que s’adeqüi la correcta circulació de l’aigua de les precipitacions fins als diferents baixants.

La distribució de les suites es basa en un conjunt d’edificacions independents, totalment privades i separades de les edificacions principals. Totes aquestes edificacions seran aixecades en una única planta d’alçada, excepte una de les edificacions, la qual correspondrà amb l’Executive suite, que disposarà de dues plantes d’alçada.

Aquest conjunt d’edificacions estaran distribuïdes en forma d’U, rodejant un espai de jardí Zen, el qual envoltarà un autèntic cirerer japonès.

A aquestes habitacions, no s’hi disposarà uns criteris de distribució interna unificada, doncs cada una d’elles disposarà d’una distribució, decoració i ambientació única i singular.

La distribució de les suites es realitzarà tenint en compte la possibilitat de construir noves edificacions addicionals, si la futura demanda ho requereix i disposar així de més habitacions d’aquesta tipologia.

S’ubicarà una sala de llums cada dues estances, per a disposar de quadres de control independents per al sistema elèctric i d’aigües sanitàries amb termo-escalfador per a cada habitació.

 

Edifici per a esdeveniments

L’edifici serà del mateix estil que les edificacions principals del complex, aixecat en una única planta d’alçada, però diferenciat en dos espais; Saló intern i saló principal en format porxada oberta.

Aquest edifici constarà de dos espais principals: Saló intern i saló en format porxada oberta. Ambdós espais, seran distribuïts en format modulable mitjançant panells removibles els quals permetran adaptar-nos a esdeveniments de diversa envergadura.

Disposarà d’un accés independent i diferenciat de la resta dels espais d’allotjament, per tal d’agilitzar l’accés externs dels participants als esdeveniments i evitar alterar la convivència amb els hostes allotjats.

S’hi distribuirà una cuina exclusiva amb tots els serveis necessaris per a l’ús de restauració de servei propi o per part d’empreses de càtering externes, així com diversos espais polivalents.

La gran diferencia i tret característic, serà la gran porxada annexa que disposarà per a poder celebrar-hi els possibles esdeveniments, rodejats i integrats per la pròpia naturalesa de l’entorn.

Tanmateix, segons la normativa vigent i com a mesura de prevenció per a la seguretat, s’hi ubicarà unes baranes en el marge exterior, per tal d’evitar accidents o caigudes involuntàries.